• Transparant
  • Doelgericht
  • Enthousiast

Hoe beheers je een nieuwe vaardigheid?

We willen allemaal wel ergens beter in worden. Zelfverbetering is immers noodzakelijk om vooruit te komen op het werk. Maar als je eenmaal weet waar je beter in wilt worden – of dat nu spreken in het openbaar, het gebruik van sociale media of het analyseren van gegevens is – hoe begin je dan? Natuurlijk variëren de leertechnieken, afhankelijk van de vaardigheid en de persoon, maar er zijn enkele algemene regels die je kunt volgen.

Wat de experts zeggen Het beheersen van nieuwe vaardigheden is niet optioneel in de huidige zakelijke omgeving. “In een snel veranderende, concurrerende wereld is het vermogen om nieuwe vaardigheden te leren een van de sleutels tot succes. Het is niet genoeg om slim te zijn – je moet altijd slimmer worden,” zegt Heidi Grant Halvorson, een motiverende psycholoog en auteur van de HBR Single Nine Things Successful People Do Differently. Joseph Weintraub, een professor in management en organisatorisch gedrag aan het Babson College en co-auteur van het boek, The Coaching Manager: Developing Top Talent in Business, is het daarmee eens: “We moeten voortdurend zoeken naar mogelijkheden om onszelf uit te rekken op manieren die in het begin misschien niet altijd comfortabel aanvoelen. Voortdurende verbetering is noodzakelijk om vooruit te komen.” Hier zijn enkele principes om te volgen in je zoektocht naar zelfverbetering:

Check je bereidheid Wanneer je aan een nieuwe vaardigheid of competentie werkt, moet je jezelf twee dingen afvragen. Ten eerste, is je doel haalbaar? “Er zijn bepaalde grenzen aan wat je kunt leren,” legt Weintraub uit. “Je kunt bijvoorbeeld hersenchirurg willen worden, maar niet de vereiste oog-handcoördinatie hebben.” Ten tweede, hoeveel tijd en energie kun je aan het project geven? “Het is niet alsof je naar de apotheek gaat om een recept te laten vullen,” zegt Weintraub. Zelfverbetering is hard werken. Halvorson is het daarmee eens: “Veel mensen denken impliciet dat als je ergens hard voor moet werken, dat betekent dat je geen aanleg hebt. Dit is onzin.” Erken in plaats daarvan dat het leren van een nieuwe vaardigheid een extreme inzet vergt. Tenzij je doel haalbaar is en je bereid bent om hard te werken, zul je niet ver komen.

Zorg ervoor dat het nodig is Weintraub stelt voor dat u er ook voor zorgt dat de vaardigheid relevant is voor uw carrière, uw organisatie, of beide. Je kunt wel enthousiast zijn over het leren spreken voor een groot publiek, maar vindt je manager dat belangrijk? Tenzij je de vaardigheid absoluut nodig hebt voor je werk, of voor een toekomstige functie, is het onwaarschijnlijk dat je geld krijgt voor training of ondersteuning van je manager. Een nieuwe vaardigheid aanleren is een investering en je moet op voorhand weten wat het zal opbrengen.

Weet hoe je het beste leert Sommigen leren het best door naar grafieken te kijken of te lezen. Anderen kijken liever naar demonstraties of luisteren naar dingen die worden uitgelegd. Weer anderen hebben behoefte aan een “hands-on” ervaring. Halvorson zegt dat u uw ideale leerstijl kunt achterhalen door terug te kijken. “Reflecteer op een aantal van je vroegere leerervaringen en maak een lijst van goede en slechte ervaringen,” zegt ze. “Wat hadden de goede, effectieve ervaringen gemeen? En wat met de slechte? Het identificeren van gemeenschappelijke kenmerken kan je helpen de leeromgeving te bepalen die het beste voor je werkt.”

Zoek de juiste hulp De steun van anderen inroepen kan het leren enorm vergroten. Zoek iemand die je vertrouwt en die de vaardigheid die je probeert te bereiken onder de knie heeft. En kijk verder dan uw directe manager die u moet evalueren. Weintraub stelt voor dat je jezelf afvraagt: “Wie in mijn organisatie, anders dan mijn baas, zou mijn veranderingen opmerken en mij eerlijke feedback geven?” Benader die persoon dan en zeg iets als: “Je bent zo comfortabel met [de vaardigheid], iets waar ik niet bijzonder goed in ben. Ik probeer daar echt aan te werken en zou graag wat tijd met je doorbrengen, van je leren en je feedback krijgen.” Als je geen mentor binnen je bedrijf kunt vinden, zoek dan naar mensen in je branche of uit je netwerk. “Uiteindelijk wil je met de beste leraar in zee gaan. Als er iemand in je organisatie is die in staat en bereid is om kwaliteitsmentorschap te bieden, dan is dat geweldig. Zo niet, zoek dan hulp van buitenaf,” zegt Halvorson.

Begin klein Zelfverbetering kan overweldigend aanvoelen. “Je kunt niet alles aanpakken. Als je dat doet, zul je het nooit doen,” zegt Weintraub. Kies in plaats daarvan één of twee vaardigheden om je op te concentreren en deel die vaardigheid op in behapbare doelen. Als u bijvoorbeeld probeert assertiever te worden, kunt u zich richten op vaker het woord nemen tijdens vergaderingen door uzelf te dwingen binnen de eerste vijf minuten te spreken.

bron: How to master a new skill – by Amy Gallo

www.hbr.org

Kampioen in Sales