• Transparant
  • Doelgericht
  • Enthousiast

Hoe kan je een leven lang leren?

 

Het lijkt erop dat iedereen in het bedrijfsleven het tegenwoordig heeft over de noodzaak van levenslang leren voor alle werknemers als antwoord op de snelle technologische en strategische veranderingen om ons heen. Maar ik heb gemerkt dat de meeste talent management professionals die hun mensen moeten laten leren, niet nadenken over wat echt leren stimuleert – het creëren van nieuwe kennis, niet alleen het overdragen van bestaande kennis. Het gevolg is dat veel bedrijven kansen laten liggen om hun werknemers te motiveren zich bezig te houden met het soort leren dat hen daadwerkelijk zal helpen te innoveren en gelijke tred te houden met de veranderende behoeften van hun klanten.

We moeten onze kennis verbreden. Vandaag de dag is het niet voldoende om werknemers aan bijscholingsprogramma’s te laten deelnemen.

Deze opleidingsprogramma’s zijn grotendeels gericht op het delen van bestaande kennis – vaardigheden die al bestaan. Maar in een snel veranderende wereld is bestaande kennis snel verouderd.  We hebben een marketeer nodig om te experimenteren met nieuwe sociale media en analyse-instrumenten. We hebben een fabrieksarbeider nodig om nieuwe toepassingen te vinden voor een “job-killing” robot. We hebben een IT-technicus nodig om een nieuwe manier te bedenken om tickets aan te pakken met behulp van AI.

Het ontwikkelen van nieuwe kennis op die manier vereist aanzienlijke en aanhoudende inspanningen en het nemen van risico’s op de werkplek, veel meer dan een traditioneel bijscholingsprogramma. Leerlingen moeten dus veel sterker gemotiveerd zijn om eraan deel te nemen. Maar ik hoor zelden dat leidinggevenden zich afvragen waarom hun werknemers aan levenslang leren zouden willen doen.

Onder druk wordt meestal geantwoord dat werknemers het moeten doen omdat ze anders hun baan verliezen als hun bestaande vaardigheden verouderen. De motivatie waar leidinggevenden op rekenen is dus angst – je angst om je baan te verliezen.

De ontdekkingsreiziger hebben een engagement op lange termijn om impact te bereiken in een specifiek domein dat hen opwindt – alles van fabriekswerk of financiële diensten tot tuinieren of surfen op grote golven. Ze zijn enthousiast als ze voor onverwachte uitdagingen komen te staan. Ontdekkingsreizigers zien deze hindernissen als een kans om te leren en een nog grotere impact te bereiken. Sterker nog, als ze niet met genoeg uitdagingen worden geconfronteerd, raken ze verveeld en gaan ze op zoek naar omgevingen die hun meer te bieden hebben.

Wanneer ze met nieuwe uitdagingen worden geconfronteerd, hebben ontdekkingsreizigers een onmiddellijk verlangen om op zoek te gaan naar en in contact te komen met anderen die hen kunnen helpen om sneller tot betere antwoorden te komen, zodat ze hun impact kunnen vergroten. Studie toonde aan dat mensen die op deze manieren gepassioneerd zijn, veel sneller leren dan mensen die door angst gemotiveerd zijn. Maar hier ligt de uitdaging voor organisatieleiders die deze passie bij hun werknemers willen instrueren. Uit datzelfde onderzoek bleek dat hooguit 14% van de werknemers in deze vorm van passie met betrekking tot hun werk uitdraagt. Waarom zijn deze cijfers zo laag? En is het mogelijk om ze te veranderen – om je mensen deze passie bij te brengen? Of zijn sommige mensen gewoon niet in staat om op deze manier gepassioneerd te zijn?

Ga naar een speeltuin en kijk naar kinderen van 5-6 jaar oud. Zij hebben alle elementen die nodig zijn: nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, creativiteit, en de bereidheid om risico’s te nemen en contact te maken met anderen. Het cultiveren van de passie van de ontdekkingsreiziger maakt innovatief denken in de organisatie op een geheel nieuw niveau mogelijk. De instellingen die onze menselijkheid op deze manier herstellen zullen een veel krachtiger vorm van leren ontketenen onder alle werknemers die zal leiden tot exponentieel groeiende mogelijkheden. Maar om die kansen te benutten moeten we voorbij de angst stappen en de passie van de ontdekkingsreiziger vinden en cultiveren, die in ieder van ons ligt te wachten om ontdekt te worden.

bron: www.hbr.org – auteur: John Hagel III

Kampioen in Sales